Vilken långsiktig fond passar dig?

Oavsett om man har ett stort belopp att investera eller klassas som ”småsparare” är det viktigt att ha en bred investeringsprofil för att sprida riskerna. Mycket ofta nämns uttrycket att man inte ska ha ”alla ägg i samma korg”. Genom att välja fonder sprids riskerna betydligt mot att köpa enskilda aktier. Men det finns även fördel att köpa olika fonder. Ett par långsiktiga fonder som går att välja på är:

Infrastrukturfond

Infrastrukturfond investerar i företag som är aktiva inom länders infrastruktur. Det kan exempelvis gälla vattenförsörjning, vägar, järnvägar och hamnar. En infrastrukturfond kan därmed ses som en stabil och långsiktig investering. I alla länder kommer det behövas utföras större strukturella förändringar över tid och de projekt som sedan genomförs är generellt över flera år. Detta skapar en stabilitet i kassaflödet och inte någon ”jakt på mer jobb”. En till fördel för företagen inom en infrastrukturfond är att de ofta har en tydlig dominans på marknaden och därmed inte ens behöver ha några tydliga konkurrenter.

Fastighetsfond

I likhet med att alla samhällen behöver infrastruktur så finns alltid ett behov av bostäder. Därmed kan fastighetsfonder även ses som tryggare investering än många andra fondalternativ. Självklart kan konjunktur och bostadsbubblor delvis påverka priserna på bostäderna men efterfrågan kommer alltid att finnas. I en lågkonjunktur minskas efterfrågan på vissa varor och tjänster. Men det sista man vill göra är att flytta från sin bostad.

För de som förvaltar fastighetsfonder handlar det därmed om att hitta lågt värderade bostäder som i längden kan förvaltas och eventuellt säljas med bra vinst. Men fastigheter har även en avkastning i sig själva om det exempelvis är hyreslägenheter, lokaler eller kontor.

Räntefond

Räntefonder har mycket låg risk. Men samtidigt är avkastningen generellt låg. Kan däremot vara ett komplement i en portfölj som annars har en högre risk. Dessa fonder efterfrågas även i oroliga tider då aktiekurserna faller och investerare söker efter mer stabila investeringar.

Samtidigt är det stor skillnad på de olika räntefonderna. Vissa kan exempelvis investera i företagsobligationer vilka ger högre avkastning än ett klassiskt räntesparande. Samtidigt ökar risken även om än enbart i en mindre omfattning. Genom att hålla sig till stora och kända företag är risken betydligt mindre än om företagsobligationer köps från minde och inte lika ekonomiskt stabila företag.

Indexfonder

Indexfonder är också ett exempel på en långsiktig fond med låg risk. Dessa är uppbyggda för att följa ett specifikt index. Det kan exempelvis innebära att fonden följer index på en av de större börserna. Därmed viktas innehavet utifrån företagens storlek och med fokus på exempelvis de 10 största bolagen. Det är inte säkert att en indexfond följer index exakt men eftersom innehavet ändras utifrån hur företagen växter, och vilka som ligger i topp, skapas möjligheten att följa index relativt väl.