Om oss

Hur många företag i Sverige lever farligt nära konkursen? Hur många har gått i konkurs – och hur många av dessa skulle kunna ha undvikit detta öde? Vi har, baserat på vår långa erfarenhet som ekonomer och som redovisningskonsulter, sett att det finns en slags Happy-Go-Lucky-attityd hos många företagare.

I synnerhet hos mindre sådana där man gärna tar ekonomiska spörsmål, redovisning, skatter, moms och annat med en klackspark. Det är ohållbart i längden. Den klacksparken kan fungera en gång, men i det långa loppet så tar man risker som ofta får väldigt stora konsekvenser i form av just en konkurs. Det kan drabba den enskilde individen väldigt hårt.

På den här sidan ska vi ge värdefulla tips om företagande och om ekonomi. Vi vill skapa en sida som ger dig information, fakta och regler att förhålla dig till om du funderar på att starta eget. Vi vill även trycka på vikten av professionell hjälp. Är det något som är gemensamt mellan företag som väljer bort den professionella hjälpen – exempelvis av en redovisningsbyrå – så är det att man ofta får ett dubbelt jobb framför sig.

Ett dubbelt jobb som dessutom ger betydligt mindre betalt. Det man tror sig spara in på att göra allt jobb själv visar sig vara en björntjänst till den egna verksamheten där man, helt enkelt, inte har tid att åta sig nya uppdrag och därigenom förlorar viktiga inkomster. Dessutom så drivs många av lust, spänning och inspiration för den tjänst eller produkt man erbjuder. Det falnar ofta då man inser att lejonparten av tiden kommer att gå åt till andra frågor som bokföring, moms, skatter, redovisning och exempelvis fakturering och löneutbetalningar.

Den här sidan ska vara en brunn att ösa information ur. Vi kommer att blanda högt och lågt, fakta med visioner och där våra personliga erfarenheter och yrkeskunskap kommer att lysa igenom texterna. Välkommen.