Slutet på ett företag

Om man startar ett företag så vill man att det ska blomstra. Men ibland händer det att man blir tvungen att inse att det inte går så bra. Man kan då istället måste försätta bolaget i konkurs.

Ordet konkurs är ett mycket laddat ord som beskriver en händelse som sker om ett företag går så pass dåligt att man inte kan betala sina räkningar eller sin personals löner. Det är något som kan närma sig under mycket lång tid, men det är också något som kan ske mycket plötsligt. Kanske har man gjort en dålig investering eller så kan man helt enkelt falla för att kunderna inte betalar sina skulder. Det finns nästan lika många anledningar till händelsen som det finns företag. Det är heller inte nödvändigtvis den som driver och äger företaget som behöver gör något fel för att det ska leda dithän.

Vem som beslutar vad

När man beslutar att ett företag ska stängas ner så kan det beslutet fattas av flera olika roller. Det kan vara ägaren som beslutar sig för att det inte går att få ihop och rädda företaget, men det kan även vara fordringsägare eller någon myndighet som lämnar in en önskan. När beslutet är fattat och klubbat så finns det ett förfaringssätt som man använder sig av. Man har rutiner för hur man hanterar obetalda löner, obetalda fakturor och hur allt av värde i företaget tas om hand. Där brukar man använda en konkursförvaltare som styr och vägleder företaget genom processen.