Säkerhet i vardagen

Säkerhet är ett vitt begrepp, med allt från personskydd till skydd av IT. Det kan vara konkret, som livvakter, larm och virusprogram men det kan också handla om information och strategier.

Vilken nytta gör ett säkerhetsföretag som 2Secure? Tillhandahåller man biffiga livvakter med bistra miner och vapen? Eller finns det klipska utbildare som föreläser om säkerhet och vad alla måste tänka på? Handlar det om tystlåtna IT-experter som knappar vidare på datorerna och ser till att företagshemligheter förblir hemliga?

Svaret på ovan nämnda frågor kan faktiskt vara ett genomgående JA. Säkerhet kan vara allt detta. För en person i en utsatt position kan de storvuxna medarbetarna betyda att livet blir tryggt nog för att man ska kunna få en fungerande vardag. För ett företag med kunskap som konkurrenter finner åtråvärd kan IT-skyddet betyda skillnaden mellan vinst och förlust.

Säkerhet för privatpersoner och företag

Givetvis är det två helt skilda saker med säkerhet för företag och enskilda personer. Ett företag behöver troligen tekniskt skydd för företagshemligheter. Dessutom krävs någon slags personskydd genom installerade larm och välkända rutiner på exempelvis kontoren. Helheten ger ett företag rum att sköta och utveckla verksamheten på bästa sätt.

En privatperson under hot har ofta andra prioriteringar. En stor majoritet av alla människor har anhöriga och vänner att vara rädda om och bryr sig om fler än bara sig själva. Där behövs åtgärder som delvis är desamma som för företag, som larm och säkerhetsrutiner. I vissa fall behövs också fysiska vakter. En kontakt med ett säkerhetsföretag är det första steget.

Köp bil – Som bilhandlarna gör

Att hitta en modell som passar ens behov är en sak. För att göra det räcker det ofta med ganska enkel efterforskning, och säkerligen har man redan på förhand ett hum om vad man söker efter. En bra tumregel att förhålla sig till är att köpa en bil som matchar ens vardagliga behov. Om man bara åker till fjällen en gång om året till exempel, är det kanske onödigt att köpa en minibuss bara för den sakens skull.

De flesta kan skriva under på detta. Köper du en bil efter tillfälliga behov finns en risk att du inte får valuta för pengarna riktigt. Bättre är det att titta på bilar till salu som passar dig, så som du ska använda bilen i vardagen.

Bor du i en större stad, Stockholm eller Göteborg till exempel (särskilt Stockholm), kan du snabbt hitta ganska många bilar till salu. Med det sagt, är det vanligt att man reser en bit i landet om det är rätt objekt. Det är inte ovanligt att man till exempel tar tåget från Stockholm till Jönköping, för att sedan köra den nya bilen hem, tillbaka till Stockholm.

Men hur handlar egentligen bilhandlarna?

De har naturligtvis ett starkt ekonomiskt intresse i bilaffärerna. Faktum är att en rad dåliga affärer på raken kan innebära ekonomiska problem. En privatperson som betalar lite för mycket för en bil lider kanske inte i lika hög grad, åtminstone inte på samma sätt – men givetvis vill man inte betala mer än man behöver.

Något som många bilhandlare tar hänsyn till är att bilens värde minskar så fort den rullar ut från lokalen. Värdeminskningen är som störst de tre första åren. För många handlare och privatpersoner innebär en bil som gått relativt få mil, men som ändå är ganska ny, ett bra köp. Men det är givetvis ingenting som är hugget i sten, och det finns många olika faktorer som påverkar.

Generellt gäller det att tänka framåt när man tittar på bilar till salu.

Om du vill göra en god ekonomisk affär bör du premiera objekt som du tror är säljbara även om ett antal år. Köper du ett udda märke i en udda färg minskar antalet potentiella köpare kraftigt – och därmed din chans att få in bud du är nöjd med – när det väl är dags att sälja. Risken finns helt enkelt att andra inte ser charmen, så som du gör det.

Trots att det råder en ganska het debatt kring dieselmotorer, har de faktiskt blivit populära bland begagnade objekt på senare år. Det, tillsammans med fyrhjulsdrift, kombi och automatlåda är något som många söker i begagnade objekt. Frågan är dock hur mycket man ska gå efter andrahandsvärdet. För många är det viktigare att bilen ger en glädje, och det är något som många kan tänka sig att betala för.

Tre snabba tips när du tittar på bilar till salu:

  • Ha is i magen.
  • Du får det du betalar för.
  • Ta hjälp av en bilkunnig vän vid köp.

Städföretag i Uppsala – detta prioriterar dina kunder

Om du driver ett städföretag i Uppsala vet du att konkurrensen är hård och att det gäller att marknadsföra sig rätt mot konsumenterna för att få nya och återkommande kunder. En del väljer att satsa på mycket lågt pris, andra på extremt hög service. Men vad är det egentligen som kunderna uppskattar mest? Reco.se ger svar på frågan.

Flyttstäd – Med olika resultat

Reco.se är en av de webbportaler där konsumenter kan lämna sin åsikt om företag. Genom att se på vad andra har skrivit om ett företag går det även att se vad som efterfrågas när det kommer till städföretag som erbjuder flyttstäd.

I oktober 2018 var det 11 städföretag registrerade på Reco som därmed syntes när en sökning genomfördes på ”Flyttstäd” och ”Uppsala”. Bland dessa fanns företag med över 500 recensioner och de med några få. Överlag var det goda betyg med medelbetyg på 4 av 5.

Fördelar

Det som ofta lyfts fram som en fördel är ”noggrannhet” och ”god kommunikation”. En återkommande punkt är även att företaget som utfört flyttstäd kommit i tid. Man har helt enkelt levererat en tjänst utifrån vad som kunden förväntat sig. Att komma i tid, utföra tjänsten noga och ha god kommunikation med kunden är något som uppskattas av konsumenter inom de flesta områden samtidigt som det borde ses som en ”självklarhet” att sträva efter som företagare.

Nackdelar

Även om antal nackdelar var få så fanns det några negativa kommentarer på dessa städföretag. En av de vanligaste orsakerna var att den flyttstäd som beställts blivit dyrare än vad som framgått på offerten. I en recension framgår det till och med att priset hade blivit ”ett par tusen” mer än ursprungligt pris.

För att undvika detta problem kan man välja att enbart ha städföretag som har fast pris på den flyttstäd som utförs. Är det en offert som ges ska man däremot komma ihåg att priset får höjas något i efterhand på grund av speciella orsaker. Detta ska i så fall tydligt visas för kunden.

Se på recensionerna – men även svaren

Det kan vara intressant att se på de recensioner som publicerats på Reco.se. För företag är det ett sätt att se vad kunderna verkligen prioriterar och för konsumenter är det ett sätt att hitta rätt företag till den flyttstäd som ska bokas.

Men det är även viktigt att se på de svar som ges. Städföretagen har nämligen möjligheten att svara på de negativa kommentarer som läggs och även där går det att utläsa en del av hur man bemöter sina kunder och försöker hitta passande lösningar. 

Vilken långsiktig fond passar dig?

Oavsett om man har ett stort belopp att investera eller klassas som ”småsparare” är det viktigt att ha en bred investeringsprofil för att sprida riskerna. Mycket ofta nämns uttrycket att man inte ska ha ”alla ägg i samma korg”. Genom att välja fonder sprids riskerna betydligt mot att köpa enskilda aktier. Men det finns även fördel att köpa olika fonder. Ett par långsiktiga fonder som går att välja på är:

Infrastrukturfond

Infrastrukturfond investerar i företag som är aktiva inom länders infrastruktur. Det kan exempelvis gälla vattenförsörjning, vägar, järnvägar och hamnar. En infrastrukturfond kan därmed ses som en stabil och långsiktig investering. I alla länder kommer det behövas utföras större strukturella förändringar över tid och de projekt som sedan genomförs är generellt över flera år. Detta skapar en stabilitet i kassaflödet och inte någon ”jakt på mer jobb”. En till fördel för företagen inom en infrastrukturfond är att de ofta har en tydlig dominans på marknaden och därmed inte ens behöver ha några tydliga konkurrenter.

Fastighetsfond

I likhet med att alla samhällen behöver infrastruktur så finns alltid ett behov av bostäder. Därmed kan fastighetsfonder även ses som tryggare investering än många andra fondalternativ. Självklart kan konjunktur och bostadsbubblor delvis påverka priserna på bostäderna men efterfrågan kommer alltid att finnas. I en lågkonjunktur minskas efterfrågan på vissa varor och tjänster. Men det sista man vill göra är att flytta från sin bostad.

För de som förvaltar fastighetsfonder handlar det därmed om att hitta lågt värderade bostäder som i längden kan förvaltas och eventuellt säljas med bra vinst. Men fastigheter har även en avkastning i sig själva om det exempelvis är hyreslägenheter, lokaler eller kontor.

Räntefond

Räntefonder har mycket låg risk. Men samtidigt är avkastningen generellt låg. Kan däremot vara ett komplement i en portfölj som annars har en högre risk. Dessa fonder efterfrågas även i oroliga tider då aktiekurserna faller och investerare söker efter mer stabila investeringar.

Samtidigt är det stor skillnad på de olika räntefonderna. Vissa kan exempelvis investera i företagsobligationer vilka ger högre avkastning än ett klassiskt räntesparande. Samtidigt ökar risken även om än enbart i en mindre omfattning. Genom att hålla sig till stora och kända företag är risken betydligt mindre än om företagsobligationer köps från minde och inte lika ekonomiskt stabila företag.

Indexfonder

Indexfonder är också ett exempel på en långsiktig fond med låg risk. Dessa är uppbyggda för att följa ett specifikt index. Det kan exempelvis innebära att fonden följer index på en av de större börserna. Därmed viktas innehavet utifrån företagens storlek och med fokus på exempelvis de 10 största bolagen. Det är inte säkert att en indexfond följer index exakt men eftersom innehavet ändras utifrån hur företagen växter, och vilka som ligger i topp, skapas möjligheten att följa index relativt väl.