Ekonomisk förvaltning kräver kunskap

Det krävs både kunskaper och intresse för att kunna förvalta en fastighet eller driva ett bostadsbolag. I samfälligheter och bostadsrättsföreningar är det smart att anlita en expert.

Ordföranden i bostadsrättsföreningen kanske är duktig på att snickra eller vet hur man gjuter en platta, men när det kommer till det ekonomiska ansvaret för hela området kan det kännas övermäktigt. Då är det bra att kunna kontakta ett företag som kan allt inom ekonomisk förvaltning så att man vet var man ska börja. Man kan inte begära att ideella krafter ska kunna alla byggnadslagar eller analysera räkenskaperna, utan man kan behöva lite hjälp på traven.

Du har själv full insyn

När du lämnar över jobb till en ekonomisk förvaltare har du full insyn i allt som händer. Därför kan du själv välja vilka delar du vill jobba med, det som ni klarar inom föreningen och som ni själva vill ha hand om. Det kan gälla kontrakt som ska skrivas med hyresgäster, det kan gälla att administrera hyresavier och hyresjusteringar, och det kan gälla den löpande bokföringen.

Vill ni ha hjälp med att budgetera för renoveringar eller att få bra lånevillkor, finns det även specialister inom ekonomisk förvaltning som är vana vid dessa frågeställningar. Ofta har de också ett nätverk av kontakter med bankfolk, advokater och revisorer. Ni får precis så mycket eller lite assistans som ni vill ha. Det gäller både övergripande frågor och den dagliga verksamheten. Det gäller att få en balans och helhet i sin verksamhet så att ekonomin går ihop. Läs mer om ekonomisk förvaltning på denna webbsida: principredovisning.se