Digitala trapphustavlor ger rätt information

Med digitala trapphustavlor blir det lätt och smidigt att uppdatera eller byta ut informationen som visas. Glöm skrynkliga lappar och otydliga anslag.

Det är inte ovanligt att bli hembjuden på inflyttningsfest till en bekant som precis har flyttat. Inte sällan slutar det med att man står i trapphuset och letar efter vännens namn, för att veta till vilken våning man ska gå. Men informationen i trapphuset är inte uppdaterad och man behöver ringa sin vän.

Som besökare är det inte så farligt, men om man är personen som aldrig får sitt namn på tavlan kan det vara både irriterande och ställa till det. Leveranser och bud kommer inte fram och gästerna anländer smått irriterade. Med digitala trapphustavlor försvinner problemet, eftersom de kan uppdateras på distans och i realtid.

Digitala trapphustavlor är smidiga att uppdatera

Trapphuset är ofta det enda stället som alla boende har gemensamt. Därför används det ofta för att sprida information av olika slag. Det kan handla om en kommande städdag, eller information från hyresgästföreningen. Kanske en påminnelse om att hålla nödutgångar fria, eller om att det snart är dags för cykelrensning. Oavsett vilken information som behöver delges kan digitala trapphustavlor vara smidiga.

Fördelen med digitala tavlor är att de enkelt kan uppdateras eller bytas ut. Boenden behöver inte vänta på att en vaktmästare ska komma och sätta upp nya namn i trapphuset och ingen behöver åka ut med fysiska lappar om julfester eller årsmöten. En digital tavla uppdateras snabbt och lätt, så att all information ständigt är aktuell.