Arbeta tryggt med heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser

Brandfarliga eller så kallade heta arbeten kräver extra säkerhets- och försiktighetsåtgärder och därför behöver man ett certifikat för att få utföra dem.

Med brandfarliga eller heta arbeten menas exempelvis arbetsmoment som svetsning, skärning, kapning och ogräsbränning. Själva arbetsmomentet kan kännas tryggt om man har rätt skyddsutrustning men det medför risker för brand. I dagsljus kan till exempel en svetsloppa fara iväg och hamna på ställen där den utan att det märks kan ligga och pyra. Då är det viktigt att ha vidtagit rätt åtgärder så att det inte tar eld.

I verkstäder och på andra permanenta arbetsplatser där man regelbundet utför brandfarliga arbeten är miljön anpassad för riskerna. De som arbetar på tillfälliga arbetsplatser som byggen eller vid reparationer i hemmet har däremot ett stort ansvar. Miljön kan vara sådan att risk för brand ökar efter att man arbetat med upphettning. Det kan därför behövas en brandvakt när arbetet slutförts.

Kurser i heta arbeten online också för brandvakter och tillståndslämnare

En brandvakt måste alltid finnas på arbetsplatsen där brandfarliga, heta arbeten utförs. Brandvakten måste finnas där även under raster och får inte lämna förrän faran för brand definitivt har upphört. Den som avgör om en brandvakt behövs är tillståndslämnaren. Både tillståndslämnare och brandvakt ska ha heta arbeten-certifikat och ha kunskap om allt från säkerhetsregler till brandkunskap och släckning.

Ett certifikat för heta arbeten är giltigt i fem år. Därefter måste det förnyas. Ett enkelt sätt att förnya ett certifikat är att gå en kurs online. Kurserna som tar 8 timmar är tillgängliga dygnet runt och kan nås från alla delar av världen. Det är enkelt att förnya ett certifikat på detta sätt. Kurserna avslutas med ett teoretiskt test och är framtagna av expertis på området. De är dessutom godkända av svenska försäkringsbolag.