Konkursansökan – ta hjälp för bästa lösning

Att ett företag ser att verksamheten är på fallrepet är inte ovanligt. Plötsligt har man skulder som överskrider tillgångarna och man får hela tiden in nya fordringar som måste betalas. Vad händer om man inte har de pengar och tillgångar som krävs? Det första steget är att lämna in en konkursansökan och anlita ett juridiskt ombud för att få professionell hjälp med att se att allting sker i enlighet med de lagar och regler som finns. En konkurs och en konkursansökan behöver inte vara slutet – det kan vara början på något nytt och någonting bättre.

En konkursansökan lämnas in då man som företag är insolvent och inte längre kan betala de skulder och fordringar man har på sig från exempelvis leverantörer och affärspartners. Viktigt är att man ser till att ta juridisk hjälp och anlitar en jurist som hjälper genom processen. Målet ska alltid vara att göra rätt för sig som gäldenär och betala av de skulder man har till borgenärerna.

Tingsrätten utser en konkursförvaltare som går igenom alla skulder och tillgångar som finns inom företaget och som sedan – genom en bouppteckning – hittar lösningar som gör att borgenärerna kan få tillbaka delar av sina pengar. Förenklat så kommer konkursförvaltaren att ta tillvara på borgenärernas intressen, detta medan du som gäldenär behöver en jurist som för din talan genom processen.

En konkursansökan behöver inte vara lösningen

Har du ett företag och ser att verksamheten inte går så bra så kan det vara värt att fatta ett beslut på ett tidigt stadium. Märker du att det lutar åt konkurs och en framtida konkursansökan så kan du med fördel kontakta en sakkunnig för hjälp och rådgivning. Att exempelvis upplösa företaget kan vara ett bra alternativ som förhindrar att man drar på sig fler – och större – skulder.

Kontakta en redovisningsbyrå och be den ta en titt på ditt företag och gå igenom er ekonomi. Finns det en möjlighet att vända på skutan och bryta den negativa trenden innan en konkursansökan måste lämnas in?

Läs mer här: https://www.konkursansökan.se.