Fyra timmar av brandskyddsutbildning gör skillnad

Att lägga fyra timmar på brandskyddsutbildning skapar trygghet på arbetsplatsen och det man lär sig kan vara den avgörande faktorn om det börjar brinna.

Kanske tycker man att brandskyddsutbildning är till för företagets skyddsombud eller för chefen, men ju fler som går en sådan utbildning desto tryggare blir det på arbetsplatsen. De utbildningar som utförs på plats blir dessutom en övning i de egna lokalerna. Det är en sak att åka iväg på kurs eller läsa brandskyddsinstruktioner och en helt annan sak att utföra praktiska övningar.

Alla företag, verksamheter och arbetsplatser är enligt lag skyldiga att ha ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta innebär bland annat att alla på arbetsplatsen ska känna till vad man ska göra om det börjar brinna. I brandskyddsarbetet ligger också förebyggande åtgärder samt att se till att det finns en utrymningsplan och utrymningsvägar som är kända för alla som vistas i lokalerna. Om något skulle inträffa är det viktigt att man är väl förtrogen med de rutiner som finns.

En brandskyddsutbildning på plats stör inte verksamheten

Företag som håller kurser och utbildningar i brandskydd vet hur svårt det kan vara för en verksamhet om alla måste åka iväg på utbildning. Därför har man exempelvis kurser i grundläggande brandskydd, utrymningsövningar och hjärt- och lungräddning på plats. Kunskaper som är ovärderliga den dagen olyckan är framme. Det krävs inga förkunskaper för att delta i brandskyddsutbildning och kursen kan hållas på tider som anpassas till verksamheten.

Den bästa eldsvådan är den som aldrig inträffar och därför är det förebyggande arbetet lika viktigt som det att hantera en brand. Alla har ett gemensamt ansvar att se till att utrymningsvägar alltid är fria och att man inte utsätter verksamheter och arbetskamrater för onödiga risker genom att hantera brandfarliga ämnen, levande ljus och andra riskfaktorer på ett föredömligt sätt.